Šta je to Life Coaching?

 

Life Coaching ili trening životnih vještina je skup psiholoških tehnika koje se primjenjuju u radu sa klijentima kako bi im pomogli da jasno postave svoje ciljeve, i postanu i ostanu motivisani do trenutka njihovog ostvarenja. Jednostavnije rečeno, coach pomaže klijentu da odabere i ostvari svoje ciljeve. Na tom putu mogu se javiti neke prepreke, a to su prije svega emocionalne blokade, odsusutvo motivacije i/ili vještina koje su klijentu neophodne da bi ostvario svoje ciljeve, a zadatak coacha je da te prepreke minimizira i omogući klijentu da što brže i što lakše dođe nadomak svojih ciljeva.

 

Dakle, coaching počiva na dogovoru i jasnom definisanju klijentovih interesovanja, stremljenja i ciljeva, te specifičnom pozitivnom odnosu, punom razumijevanja izmedju coacha i klijenta.

 

OVAJ METOD veoma brzo vodi pojedinca ka USPIJEHU u životu, ma o kom njegovom aspektu se radilo. Počev od unaprijeđivanja poslovnih rezultata, preko rješavanja ličnih problema, do  organizacije vremena i rješavanja ekonomskih i drugih komplikovanih situacija, čime pojedinac sa zadovoljstvom prepoznaje mnoge pozitivne promjene u svom životu i biva ponosan na sebe zbog svog ličnog rasta i razvoja i evidentnog napretka.