Ko je Life Coach i koji je njegov zadatak?

 

Life Coach (životni trener) je osoba koja vam može pomoći da probudite vaše uspavane potencijale, te da ih zatim i realizirate. Ona vam može pomoći da ostvarite svoje ciljeve, želje i snove, da budete zdraviji, srećniji i zadovoljniji i sobom i svojim životom. Životni trener je neko ko vas usmjerava kako da se riješite mentalnih blokada i ograničavajućih uvjerenja, te kako da promijenite mentalni stav koji je od suštinskog značaja za postizanje uspjeha na emotivnom, duhovnom, zdravstvenom i finansijskom planu. Life Coach vas uči principima uspijeha i tehnikama pokretanja i održanja pozitivne energije koje vas kao zvijezda vodilja dalje vode ka većem samopouzdanju, entuzijazmu, volji i motivaciji i drugim unutrašnjim kvalitetima koji će vam omogućiti da živite radosnijim i ispunjenijim životom.

 

Coach pomaže klijentu da prepozna lične ciljeve,  poslovne  ciljeve ili  ciljeve u partnerskom  odnosu, te da zatim razvije adekvatnu strategiju i planira potrebne poteze kako bi se postavljeni ciljevi i ostvarili. Seanse coachinga su uvijek kretivne i pozitivne, i kroz njih klijent dobija sve ono što mu kroz dnevni raspored promiče ili nedostaje.

 

Prema tome, zadatak  coacha je da pomogne klijentu da:

 

  • jasno artikuliše svoje želje i pretoči ih u jasno definisane, realistične i vremenskim  rokom određene ciljeve,
  • pronađe u sebi i upotrijebi resurse koji su mu potrebni kako bi ostvario te ciljeve,
  • prevaziđe prepreke na tom putu (otkloni emocionalne blokade, motiviše se kada je to potrebno, bude istrajan, fleksibilan i adaptibilan), te da
  • nauči vještine i strategije uspijeha koje su mu neophodne kako bi ostvario svoj cilj.