U čemu je razlika između coachinga i psihoterapije?

 

I coach i psihoterapeut rade sa ljudima i pomažu im da riješe svoje probleme, ali postoje značajne razlike između psihoterapije i coachinga.

 

Te razlike su sljedeće:

 

  • Psihoterapija je usmjerena uglavnom na psihopatologiju, a coaching na rad sa osobama koje ne pate od psihopatoloških poremećaja,
  • Psihoterapija je usmjerena na rješavanje emocionalnih poremećaja, a coaching na postizanje ciljeva koje klijent želi,
  • Psihoterapija je uglavnom okrenuta ka analizi, razumijevanju i prihvatanju, a coaching ka učenju novih vještina,
  • Psihoterapeuti se bave rešavanjem emocionalnih problema i poremećaja, a coach otklanjanjem emocionalnih blokada, motivisanjem, mijenjanjem okvira, učenjem strategija uspijeha i sl.
  • U psihoterapiji dobar dio rada orijentisan je ka analizi prošlosti, dok je u coachingu rad isključivo orijentisan ka budućnosti.