Šta je psihološko savjetovanje i kako se odvija?

 

 

Psihološki problemi i konflikti, poteškoće i oboljenja, dio su svakodnevnice. Oni prate čovjeka kroz život kao činjenice, dočekuju ga na životnom putu kao prijetnje njegovom opstanku ili izazovi njegovom razvoju. Psihološki problemi imaju svoj oblik, intenzitet, tok i trajanje. Neke prosto prerastemo ili prevaziđemo, drugima se prilagodimo, a nešto od toga i istrpimo. No, i naš odnos prema problemima je različit. Pred njima možemo žmuriti, poricati da ih imamo ili da nas pogađaju, skrivati ih od drugih ili ih projektovati na druge. Možemo takođe biti spremni da se sa njima otvoreno suočavamo, hrabro nosimo, da ih manje ili više uspješno rješavamo – sami ili uz pomoć drugih. Ti drugi koji nam pomažu da se oslobodimo problema ili da ih ublažimo, mogu biti osobe iz našeg najbližeg okruženja, kao i osobe, koje se, na vrlo različite načine, profesionalno bave takvom djelatnošću.

 

Šta je to psihološko savjetovanje?

 

Psihološko savjetovanje kao oblik podrške pri suočavanju sa poteškoćama predstavlja jedan od načina pristupanja problemu uz pomoć i vođenje stručnjaka.

Radi se o kratkoročnoj vrsti pružanja psihološke podrške koja podrazumijeva aktivan, saradnički odnos koji se odvija tempom od obično jedne seanse sedmično, s trajanjem od jednog do nekoliko susreta, pa sve do nekoliko mjeseci. Ipak, količina dolazaka u najvećoj mjeri je određena postavljenim ciljevima koji su neizostavan dio ovoga procesa.

 

Ko su psihološki savjetnici?

 

Psihološki savjetnici su najčešće psiholozi koji u svom radu koriste savjetovanje, dobro se snalaze u oblasti teorije i empirijskog istraživanja, a mogu se specijalizovati i za rad sa različitim grupama klijenata.

Posao psihološkog savjetnika zahtijeva određene kompetencije: pogodnu ličnost i motivaciju, odgovarajuća znanja, vještine i iskustvo, te profesionalne stavove i vrijednosti. Kompetencije se stiču opštom i specifičnom edukacijom, treningom i supervizijom, a nadograđuje iskustvom u praksi, te kontinuiranim profesionalnim i ličnim razvojem.  Pored toga vrlo je bitna i odgovornost u radu koja podrazumijeva da se rad psihološkog savjetnika odvija u skladu sa profesionalnim standardima, pravnim propisima i etičkim kodeksima.

 

Kome je namijenjeno psihološko savjetovanje?

 

Psihološko savjetovanje je namijenjeno svima onima koji imaju teškoća u rješavanju problema svakodnevnog života (porodični ili partnerski odnosi, problemi u učenju ili radu, problemi vezani za nedostatak samopouzdanja, samopoštovanja ili motivacije, neprilagođenost, rješavanje problema vezanih za anksioznost, depresivnost, napade panike, agresivnost i sl.), ali i svima onima koji žele da bolje upoznaju sebe, rade na ličnom rastu i razvoju, razviju postojeće ili otkriju nove potencijale, te steknu nove uvide o sebi i drugima...