Psihološko savjetovanje - Najčešća pitanja i odgovori!

 

 

Koja je osnovna razlika između psihologa  i psihijatra?

Osnovna razlika između psihologa i psihijatra leži u činjenici da psiholozi svoju diplomu stiču obično na filozofskom fakultetu, izučavajuči psihološke naučne metode, zakonitosti u ponašanju itd., dok su psihijatri najčešće doktori medicine sa specijalističkim studijima, koji za razliku od psihologa mogu propisivati lijekove i izdavati recepte. 

Također je vrlo bitno istaći da, nasuprot svakodnevnom mišljenju, psiholozi tokom svog školovanja na osnovnim studijima nisu osposobljeni za terapiju već ta znanja moraju potražiti na daljim stručnim usavršavanjima.

 

Kako da znam da mi je psihološko savjetovanje zaista potrebno?

Odluka da se potraži usluga psihološkog savjetovanje je lična i podrazumijeva postojanje svijesti da ne izlazimo na kraj sa problemima onako kako bi mi to želili.To je uvid koji zaista zaslužuje poštovanje jer veliki broj ljudi ima mnogo problema sa kojima ne može izaći na kraj, ali zbog straha ili neke vrste stida se nikada ne usudi potražiti stručnu pomoć, što je naravno potpuno pogrešno. U prilog tome govore i brojne studije koje pokazuju da većina ljudi tokom svog života bude u situaciji kada bi im stručna pomoć bila od velike koristi.

 

Zašto umjesto psihološkog savjetovanja ne mogu pričati sa prijateljima i na taj način riješiti svoj problem?

Postoje mnogobrojne razlike između razgovora sa prijateljima i stručno vođenog razgovora, ali se kao osnovne razlike mogu izdvojiti sljedeće:

- Profesionalni susreti su redovni, planirani, strukturirani i vođeni problemima i ciljevima koje terapeut i klijent zajedno postave,

- Za razliku od prijatelja terapeut se neće ustezati da vas konfrontira sa stvarima koje možda baš i ne želite čuti, ako je to u cilju vaše dobrobiti, i vašeg ličnog rasta i razvoja,

 - Vi ste uvijek u centru pažnje kada je profesionalni susret u pitanju. Iako će dobar teraput  s vremena na vrijeme tokom terapijskog razgovora reći nešto i  o sebi, takve informacije uvijek su pažljivo dozirane i služe kako bi se razvilo povjerenje ili rasvijetlila neka značajna ideja. 

 

Da li mogu uzimati lijekove ukoliko idem na psihološko savjetovanje?

Psiholozi ne izdaju recepte, niti su kompetentni za farmakoterapiju, već lijekove propisuju doktori medicine, koji su obično psihijatri. Ipak, psihološko savjetovanje i upotreba lijekova su u velikoj mjeri kompatibilni jer veliki broj istraživanja potvrđuje činjenicu da za mnoge tegobe, upravo kombinacija lijekova i psihoterapije daje najbolje rezultate.