Duboki PEAT – najsavremeniji metod za lični i spiritualni razvoj!

 

Duboki PEAT je fantastična, jednostavna i moćna metoda ličnog i spiritualnog razvoja, čiji je autor  internacionalno priznati psiholog Živorad Slavinski. To je veoma uspješna, a u isto vrijeme jednostavna i dobro struktuirana metoda, uz pomoć koje je moguće eliminisati bilo koji psihološki (emocionalni) problem za jednu do tri seanse jer duboki PEAT omogućava da se za veoma kratko vrijeme oslobodimo velike količine negativnog emocionalnog naboja. Pored toga, ova metoda dovodi do osvešćivanja tzv. polariteta, koji kada nisu integrisani predstavljajuz srž svakog psihološkog problema.

 

Polariteti su naši unutrašnji konflikti koje možemo integrisati koristeći duboki PEAT, a kada ih osvjestimo i integrišemo mi postajemo slobodni od njih. Primjer jednog od brojnih polariteta je Moć – Nemoć. Osoba kod koje je ovaj polaritet neintegrisan teži ka moći zato što negdje duboko u sebi osjeća nemoć. Tako osoba koja nije integrisala ovaj polaritet, potiskuje nemoć kako bi se osjećala moćno i na taj način ona zapravo svo vrijeme oscilira između ova dva polariteta. U nekim situacijama se osjeća moćno, a u nekim nemoćno i mora da troši mnogo psihičke energije kako bi održavala taj rascjep u svojoj psihi.

 

Tokom PEAT procesa, polariteti se sami, spontano javljaju i osvešćuju, te se javlja i idealna prilika za njihovo integrisanje. Kada osoba integriše polaritet koji se pojavi ona više ne mora prislino da teži ka jednom od polova (najčešće ka pozitivnom polu), već može pristupati svakom polu po potrebi, svjesno i kada to zaželi, bez prisile i unutrašnjeg konflikta. Tokom jednog procesa može se dogoditi da osoba integriše i nekoliko polariteta, zbog čega dolazi do nestajanja psihološkog problema koji je taj polaritet uzrokovao.