Šta sve omogućava duboki PEAT?

 

Duboki PEAT je veoma moćna metoda za otklanjanje emocionalnih problema, integrisanje unutrašnjih konflikata i eliminisanje negativnog emocionalnog naboja. To je metoda koja jako brzo i lako dovodi do oslobađanja zarobljenog i zaglavljenog emocionalnog naboja ulazeći duboko u problem i čisteći sve njegove slojeve, te je odlična za otklanjanje anksioznosti, depresivnosti, osjećanja krivice, različitih strahova, bola i drugih emocionalnih problema. 

 

Prema tome, duboki PEAT vam omogućava da:

  1. eliminišete psihološke probleme,
  2. oslobodite se traumatskih i neprijatnih iskustava iz prošlosti,
  3. oslobodite negativni emocionalni naboj koji vam stvara pobleme, i
  4. integrišete unutrašnje konflikte koji su u osnovi vašeg psihološkog problema. 

 

Duboki PEAT je metoda za dubinsko rešavanje problema jer u tom procesu rad počinjemo sa nekim problemom koji je na površini (na primjer strah od javnog nastupa). Međutim, tokom procesa mi prodiremo duboko u nesvjesne sadržaje koji su povezani sa tim problemom, ali ti sadržiji su mnogo stariji i dublji, te su samim tim povezani i sa drugim problemima koje osoba ima. Na taj način tokom PEAT procesa dolazimo do sadržaja koji su povezani sa klijentovim najdubljim strahovima, željama i identitetima, te na taj način klijentu omogućavamo da unaprijedi svoj lični razvoj, umanji emocionalnu patnju i postane svesniji sebe i svoje okoline.